А.М. Масалиевдин өмүр баяны. 4-июль 1964-ж.

КР БМ КСДА. Ф.56. Т.296. К.626. Б.13.

Алма-Атадагы (эки жылдык) жогорку партиялык мектептин өндүрүштүк бөлүмүнүн 2-курсунун угуучусу А.М. Масалиевге мүнөздөмө. Алма-Ата ш., апрель 1964-ж.

КР БМ КСДА. Ф.56. Т.269. К.626. Б.16.

Кыргызстан КП БК жана Кыргыз ССР Министрлер Советинин Партиялык-мамлекеттик контролдоо комитетинин А.М. Масалиевди өнөр жай, транспорт жана байланыш боюнча партиялык-мамлекеттик контролдоо бөлүмүнүн инспекторлук кызматына бекитүү сунушун колдоосу жөнүндөгү Кыргызстан КП БК партиялык органдар бөлүмүнүн каты Фрунзе ш., 21-август 1964-ж.

КР БМ КСДА. Ф.56. Т.296. К.626. Б.18.

Кыргызстан КП БК жана Кыргыз ССР Министрлер Советинин Партиялык-мамлекеттик контролдоо комитетинин А.М. Масалиевди Кыргызстан КП Ош обкомунун жана областтык аткаруу комитетинин Партиялык-мамлекеттик контролдоо комитетинин төрагасынын орун басарлыгына бекитүү сунушу. Фрунзе ш., 15-январь, 1965-ж.

КР БМ КСДА. Ф.56. Т.296. К.626. Б.22.

Кыргызстан КП БК уюштуруу-партиялык бөлүмүнүн А.М. Масалиевдин кандидатурасын Кыргызстан КП Ош обкомунун өнөр жай жана транспорт бөлүмүнүн башчысынын кызмат ордуна көрсөтүлүшү жөнүндөгү каты. Фрунзе ш., 26-март 1966-ж.

КР БМ КСДА. Ф.56. Т.296. К.626. Б.27.

Кыргызстан КП БК уюштуруу-партиялык иштер жана өнөр жай жана транспорт бөлүмдөрүнүн А.М. Масалиевди Кыргызстан КП БК өнөр жай жана транспорт бөлүмүнүн башчысынын орун басарлыгына бекитүү сунушун киргизүү жөнүндөгү каты. Фрунзе ш., 15-апрель 1968-ж.

КР БМ КСДА. Ф.56. Т.296. К.626. Б.30.

Кыргызстан КП Ош обкомунун А.М. Масалиевди Кыргызстан КП Таш-Көмүр шаардык комитетинин биринчи секретарлык кызмат ордуна сунуштоо мүнөздөмөсү. Ош ш., 18-август, 1969-ж.

КР БМ КСДА. Ф.56. Т.296. К.626. Б.32-33.

Кыргызстан КП Таш-Көмүр шаардык комитетинин биринчи секретары А.М. Масалиевге берилген мүнөздөмө. Ош ш., 21-декабрь, 1970-ж.

КР БМ КСДА. Ф.56. Т.296. К.626. Б.37-38.