Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев,

портрет. Фрунзе ш., 1985-ж.

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев жөнүндөгү № 926 маалымат. Фрунзе ш., ноябрь 1985-ж.

КР БМ КСДА. Ф.56. Т.296. К.626. Б.78-78 об.

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы, Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаттыгына кандидат А.М. Масалиев Кызыл-Кыя шаарынын шайлоочуларынын алдында сүйлөгөн учуру. Кызыл-Кыя ш., 1985-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53076

Кыргызстан Компартиясынын БК биринчи катчысы А.М. Масалиев Кыргызстан Компартиясынын XVIII- съездинде доклад жасоодо. Фрунзе ш., 23-январь, 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53117

Кыргызстан Компартиясынын БК биринчи катчысы А.М. Масалиевдин

Кыргызстан Компартиясынын XVIII съездинде жасаган доклады. Фрунзе ш., 23-январь 1986-ж.

Кыргызстан Компартиясынын БК I -пленумунун А.М. Масалиевдин Кыргызстан Компартиясынын БК биринчи секретары жана бюро мүчөсү болуп шайлангандыгы жөнүндөгү маалыматтык билдирүүсү.

Фрунзе ш., 24-январь 1986-ж.

Кыргызстан Компартиясынын БК биринчи катчысы А.М. Масалиев (ортодо) КПССтин XXVII- съездине Кыргызстандан барган делегаттар менен СССР Сүрөтчүлөр союзунун Борбордук көргөзмө залында. Москва ш., февраль-март 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-52593

Кыргызстан Компартиясынын БК биринчи катчысы А.М. Масалиев Кремлдин Съезддер сарайында Кыргызстандан келген КПССтин XXУII- съездинин делегаттарынын арасында. Москва ш., февраль-март 1986 ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-52615

Кыргызстан Компартиясынын БК биринчи катчысы А.М. Масалиев Кремлдин Съезддер сарайында Кыргызстандан келген КПССтин XXУII- съездинин делегаттарынын арасында. Москва ш., февраль-март 1986 ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53572

Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Төрагасы Т.Х. Кошоев, Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев, Кыргыз ССР Министрлер Советинин Төрагасы А.Ж. Жумагулов Жеңиш аянтындагы Өчпөс отко гүл чамбарларды коюу учурунда. Фрунзе ш., 9-май 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-54568