Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев элдик чеберлердин жасаган буюмдардын ярмаркасында. Ош ш., 1988-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-55309

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев (ортодо) Ош областынын Сузак районунун чеберлери жасаган буюмдар менен таанышууда. Ош ш., 1988-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-55310

Тажикстан КП БК биринчи секретары К.М. Махкамов (солдон 2-и), Казакстан КП БК биринчи секретары Г.В. Колбин (3-ү) жана Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев Кыргыз ССРнын эл чарбасынын жетишкендиктеринин көргөзмөсүндө. Фрунзе ш., 1988-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-55243

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев жана Кыргыз ССР Министрлер Советинин Төрагасы А.Ж. Жумагулов Ош областынын Лейлек районунун Ленин атындагы механикалаштырылган токой чарбасынын жашоочулары менен жолугушуу учурунда. 1988-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-55312

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев СССР эл депутаттарынын 1-съездинде. Москва ш., 31-май, 1989-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-59589

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев (ортодо 1- катарда) кыргызстандык СССР эл депутаттары менен СССР эл депутаттарынын кезексиз III-съездинде. Съезддер сарайынын фойеси. Москва ш., 12-15-март 1990-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-59585

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев (солдон 3-ү) кыргызстандык СССР эл депутаттарынын арасында СССР эл депутаттарынын кезексиз III-съездинин жыйын залында. Москва ш., 12-15-март 1990-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-57605

СССР эл депутаттары, Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев жана Кыргыз ССР Министрлер Советинин СССР Министрлер Советинин алдындагы туруктуу өкүлү О.К. Атабаев Кремлдин Съезддер сарайында СССР эл депутаттарынын кезексиз III-съездинин отурумдарынын аралыгындагы тыныгуу учурунда. Москва ш., 12-15-март 1990-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-57544

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев кыргызстандык СССР эл депутаттары менен СССР эл депутаттарынын кезексиз III-Съездинин кулуарында аңмелешүүсү. Кремлдин Съезддер сарайы. Москва, 12 -15-март 1990-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-59584

Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Төрагасы Т.А. Акматов (солдо), Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев (ортодо), Кыргызстан КП БК идеология боюнча секретары М.Ш. Шеримкулов Токтогул Сатылгановдун 125 жылдыгын белгилөө күндөрүндө Белгисиз жоокердин мүрзөсүнө венок коюу учурунда. Москва ш., 1989-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-56454