Жогорку Кенешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын «А.М. Масалиевдин элесин түбөлүккө калтыруу жөнүндө» 2004-ж. 3 сентябрындагы № З 1727-II токтому.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.3930. Б.100-101.

Каракол шаардык кеңешинин “Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмери А.М. Масалиевдин элесин түбөлүккө калтыруу жөнүндөгү” 2004-ж. 10-ноябрындагы токтому. Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу

Архив кызматынын Ысык-Көл облустук башкармалыгынын документи. Ф.160. Т.1. К.5. Б.172.

Кыргыз Республикасынын Эл өкүлдөрүнүн жыйынынын «Абсамат Масалиевич Масалиевдин ысымын түбөлүккө калтыруу жөнүндөгү» 2004-ж. 5-ноябрындагы токтому.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.3930. Б.99-100.

Мамлекеттик ишмердин жубайы Х.К. Козубаева жана кызы А.М. Масалиева КР Жогорку Кеңешиндеги А.М. Масалиевге өлгөндөн кийин жогорку даражадагы "Кыргыз Республикасынын Баатыры" наамын «Ак Шумкар» өзгөчө белгиси менен ыйгаруу аземинде.

КР Президентинин Архиви.. № 8121

Мамлекеттик ишмердин жубайы Х.К. Козубаева жана кызы А.М. Масалиева КР Жогорку Кеңешинде А.М.Масалиевге өлгөндөн кийин жогорку даражадагы «Кыргыз Республикасынын Баатыры» наамын «Ак шумкар» өзгөчө белгиси менен тапшыргандан кийин

КР Президентинин Архиви. № 8146

«Абсамат Масалиевдин атын түбөлүккө калтыруу жөнүндө» Бишкек шаардык кеңешинин 2010-ж. 20-февралындагы № 157 токтому.

КР БМА. Ф.2866. Т.1. К.279. Б.1.
КР БМА. Ф.2866. Т.1. К.279. Б.2.

Кыргызстандын мамлекеттик жана саясий ишмери А.М. Масалиевдин 80 жылдыгына карата БМУнун профессору, КРнын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Т. Ишемкуловдун эскерүүлөрү.

«Ысык-Кол кабарлары», 12-апрель 2013-ж.

А.М. Масалиевдин жубайы Х.К. Козубаеванын А.М. Масалиевдин туулган күнүнүн 80 жылдыгына карата эскерүүсү.

«Ысык-Көл кабарлары», 12-апрель 2013-ж.

Коомдук ишмер, Кыргыз Республикасына өзгөчө эмгек сиңирген ардагер Б.Акуновдун Кыргызстандын мамлекеттик жана саясий ишмери А.М. Масалиевдин 80 жылдык мааракесине карата эскерүүлөрү.

«Ысык-Кол кабарлары», 12-апрель 2013-ж.

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти А. Эркебаевдин Кыргызстандын мамлекеттик жана саясий ишмери А.М. Масалиевдин туулган күнүнүн 80 жылдыгына карата эскерүүлөрү.

«Ысык-Көл кабарлары», 12-апрель 2013-ж.