Ысык-Көл областтык статистика башкармалыгынын начальниги, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген ишмери С. Саалиевдин Кыргызстандын мамлекеттик жана саясий ишмери А.М. Масалиевдин туулган күнүнүн 80 жылдыгына карата эскерүүлөрү.

«Ысык-Көл кабарлары», 12---апрель 2013-ж.

Кыргыз Республикасынын өзгөчө эмгек сиңирген ардагери А. Айтпаевдин Кыргызстандын мамлекеттик жана саясий ишмери А.М. Масалиевдин туулган күнүнүн 80 жылдыгына карата эскерүүлөрү.

«Ысык-Көл кабарлары», 12-апрель 2013-ж.

Баткен областынын Кадамжай районундагы Кара-Дөбө айылындагы А.М. Масалиевдин 80 жылдыгына карата орнотулган эстелигинин ачылышы . 4-октябрь, 2013-ж.

Фото ИА «24 kg»

А.М. Масалиевдин Кыргызстандын мамлекеттик ишмерлеринин Аллеясындагы бюсту. Бишкек ш., 2005-ж.

КР Президентинин Архиви. № 7982.