Кыргызстан Коммунисттер партиясынын Кыргызстан Республикасынын Юстиция министрлигине партиянын Программасын жана Уставын каттоо жөнүндөгү кайрылуусу. Бишкек ш., 10-июль, 1992-ж.

КР МБМ КСДА. Ф.57. Т.1. К.1. Б.3-4.

Кыргыз Республикасынын Президентинин А.М. Масалиевди Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Өнөр жайдагы коопсуздукту көзөмөлдөө жана тоо кен көзөмөлү боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору болуп дайындалышы жөнүндөгү 1993-ж. 29-январындагы № 19 Жарлыгы.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.99. Б.137.

А.М. Масалиевди, ж.б. Кыргызстан Коммунисттер партиясынын БАК Президиумунун мүчөлүгүнө шайланышы жөнүндөгү Кыргызстан Компартиясынын БАК Пленумунун 1993-ж. 13-мартындагы токтому.

КР БМ КСДА. Ф.57. Т.1. К.6. Б.5.

Кыргызстан Коммунисттер партиясынын Ош областтык аткаруу комитетинин Ош областтык партиялык уюмунан А.М. Масалиевдин, ж.б. партиянын съездинин жана КР Жогорку Кеңешинин депутаттары болуп шайланышы жөнүндөгү 1994-ж. 23-ноябрындагы токтому.

КР БМ КСДА. Ф.57. Т.1. К.7. Б.63-64.

Кыргызстан Коммунисттер партиясынын кезексиз съездинин А.М. Масалиевди, ж.б. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаттыгына талапкерлер катары көрсөтүү жөнүндөгү 1994-ж. 26-мартындагы токтому.

КР БМ КСДА. Ф.57. Т.1. К.7. Б.15-17.

Кыргызстан Коммунисттер партиясынын съездинин катышуучусу А.М. Масалиевдин анкетасы. 1994-ж. ноябрь айы.

КР БМ КСДА. Ф.57. Т.1. К.7. Б.98.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 1996-ж. 4-мартындагы «А. Масалиев жөнүндө» № 39 буйругу – А.М. Масалиевди КР Окмотунун алдындагы Эл чарбасында эмгектин жана ондуруштун коопсуздугуна козомолдун жана кен иштерине козомолдук боюнча Мамлекеттик инспекциясынын директору болуп дайындо жөнүндө.

Архив Президента КР. Ф.1. Оп.1. Д.470. Л.214.

А.М. Масалиевди КР Өмөтүнө караштуу Эл чарбасында эмгекти жана өндүрүштүк коопсуздукту көзөмөлдөө жана тоо-кен көзөмөлү боюнча мамлекеттик инспекциясынын директорлугуна дайындо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Президентинин 1996-ж. 4-мартындагы № 39 буйругу.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.470. Б.215.

Кыргыз Республикасынын 1996-ж. 25-июнундагы «А. Масалиев жөнүндө» № 227 буйругу – А.М. Масалиевди башка ишке өтөндүгүнө байланыштуу КР Өкмөтүнүн алдындагы Эл чарбасындагы эмгектин жана өндүрүштүн коопсуздугуна көзөмөлдүк жана кен иштерине көзөмөлдүк боюнча Мамлекеттик инспекциянын директорунун кызматынан бошотуу жөнүндө.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.470. Б.170.

А.М. Масалиевди КР Өмөтүнө караштуу Эл чарбасында эмгекти жана өндүрүштүк коопсуздукту көзөмөлдөө жана тоо-кен көзөмөлү боюнча мамлекеттик инспекциясынын директорлук кызматынан бошотулушу жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Президентинин 1996-ж. 25-июнундагы № 227 буйругу

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.470. Б.170.