"Владимир Ильич Лениндин туулган күнүнүн 100 жылдыгына карата" медалы. СССР Жогорку Советинин Президиумунун Указы. 1970-ж.

Эмгек Кызыл Туу ордени.

СССР Жогорку Советинин Президиумунун 1971-ж. 30-мартындагы Указы.

Октябрь Революциясы ордени.

СССР Жогорку Советинин Президиумунун 1976-ж. 5-мартындагы Указы.

Эмгек Кызыл Туу ордени.

СССР Жогорку Советинин Президиумунун 1981-ж. 10-мартындагы Указы.

Эмгек ардагери» медалы.

СССР Жогорку Советинин Президиумунун Указы. 1984-ж. майы

Кыргыз Республикасынын Президентинин "Манас" эпосунун 1000 жылдык мааракесин майрамдоого байлыныштуу "Манас-1000" юбилейлик медалы менен сыйлоо жөнүндөгү 1995-ж. 17-августагы № 142 буйругу.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.226. Б.114-116.

Кыргыз Республикасынын Президентинин "Манас" эпосунун 1000 жылдык мааракесин майрамдоого байлыныштуу "Манас-1000" юбилейлик медалы менен сыйлоо жөнүндөгү 1995-ж. 17-августагы № 142 буйругу.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.226. Б.118-119, 122.

Кыргыз Республикасынын Президентинин «III- даражадагы «Манас» ордени менен мамлекеттик ишмер А.М. Масалиевди сыйлоо жөнүндөгү» 1997-ж. 4-февралындагы № 42 Указы.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Оп.1. Д.661. Л.75-76.

КР Президентинин мамлекеттик ишмер Абсамат Масалиевди "III-даражадагы "Манас" ордени менен сыйлоо жөнүндөгү" 1997-ж. 4-февралындагы № 42 Указы.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.661. Б. 77-78.

Масалиев Абсамат Масалиевичтин кандидатурасын жогорку даражадагы «Кыргыз Республикасынын Баатыры» сыйлыгын «Ак шумкар» өзгөчө белгисин ыйгаруу менен берилишине көрсөтүү боюнча Жогорку Кеңештин Мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаттык тобунун 2003-ж. 25-мартындагы чогулушунун №23/7 протоколу. А.М. Масалиевдин сыйлык баракчасы.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.3930. Б.92-93, 97-98.