Масалиев Абсамат Масалиевичке жогорку даражадагы «Кыргыз Республикасынын Баатыры» сыйлыгын «Ак шумкар» өзгөчө белгисин ыйгаруу менен берилиши жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын 2003-ж. 3-апрелиндеги сунушу.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.3930. Б.94-96.

Кенешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаттарынын Кыргыз Республикасынын Президентине Кайрылусуу жөнүндө» 2003-ж. 10-апрелиндеги № 1095-II токтому.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.3930. Б.89, 91.

“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаттарынын А.М. Масалиевге мамлекеттик жогорку даражадагы «Кыргыз Республикасынын Баатыры» сыйлыгын «Ак шумкар» өзгөчө белгисин ыйгаруу менен берилиши боюнча Кыргыз Республикасынын Президентине кайрылуусу жөнүндөгү” КР Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын 2003-ж. 10-апрелиндеги № 1095-II токтому. .

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Оп.1. Д.3930. Л.88, 90.

КМШ Парламенттер аралык Ассамблеясынын «Содружество» ордени.

Октябрь 200-ж.

«А.М. Масалиевге «Ак Шумкар» өзгөчө белгисин тапшырып, «Кыргыз Республикасынын Баатыры» жогорку даражадагы артыкчылык белгиси бар мамлекеттик сыйлык менен сыйлоо жөнүндөгү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын жана Эл өкүлдөр жыйынынын токтомдорунун аткарылышы тууралуу» Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 2005-ж. 20-июну № 385 - III токтому.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.3930. Б.102.

Кыргыз Республикасынын Президентинин милдетин аткаруучунун «А.М. Масалиевге «Кыргыз Республикасынын Баатыры» эң жогорку артыкчылык даражасын берүү жөнүндө» 2005-ж. 25-июнундагы № 256 жарлыгы.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.3930. Б.83.

Кыргыз Республикасынын Президентинин милдетин аткаруучунун «А.М. Масалиевге «Кыргыз Республикасынын Баатыры» эң жогорку артыкчылык даражасын берүү жөнүндө» 2005-ж. 25-июнундагы № 256 жарлыгы.

КР Президентинин Архиви. Ф.1. Т.1. К.3930. Б.84.