Кыргызстан КП БК А.М. Масалиевди КП БК секрентары жана бюро мүчөсүнө жөнүндө КП БК XII пленумунун 1974-ж. 19-февралындагы токтому.

КР БМ КСДА. Ф.1. Т.198. К.3. Б.110.

Кыргызстан КП БК катчысы А.М. Масалиевге мүнөздөмө. Фрунзе ш., январь 1976-ж.

КР БМ КСДА. Ф.56. Т.296. К.626. Б.54.

Кыргызстан КП БК катчысы А.М. Масалиев (төмөнкү катарда, солдон 4-ү) «Знание» коомунун кызматкерлеринин республикалар аралык кеңешмесинин катышуучуларынын арасында. Фрунзе ш., 1976-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-52140