Эмгекчилер депутаттарынын Фрунзе шаардык Советинин аткаруу комитетинин «Мектеп-интернаттардагы балдарды багуу акысын төлөөдөн ата-энелерди бошотуу жөнүндөгү» 1973-жылдын 18-январындагы № 8 чечими.

КР БМА. Ф.1341. Т.1. К.2169. Б.141.

Эмгекчилер депутаттарынын Фрунзе шаардык Советинин аткаруу комитетинин «Эмгекчилер депутаттарынын Фрунзе шаардык Советинин аткаруу комитетинин төрагасынын, төрагасынын орун басарларынын жана катчысынын ортосундагы бөлүмдөрдүн жана башкармалыктардын иштерине жетекчилик кылуу боюнча милдеттерди бөлүштүрүү жөнүндөгү» 1973-жылдын 24-январындагы № 13 чечими. .

КР БМА. Ф.1341. Т.1. К.2169. Б.179-181.

Эмгекчилер депутаттарынын Фрунзе шаардык Советинин «Эмгекчилер депутаттарынын шаардык Советинин аткаруу комитетин шайлоо жөнүндөгү» 1973-жылдын 28-июнундагы № 2 чечими.

КР БМА. Ф.1341. Т.1. К.2166. Б.161-162.

Фрунзе шаардык аткаруу комитетинин төр агасы, № 96- шайлоо округунун депутаты А.М. Масалиевдин эмгекчилер депутаттарынын шаардык Советинин XIV- чакырылышынын III- сессиясындагы шаардык аткаруу комитетинин 1973-жыл аралыгындагы ишинин жыйынтыктары жөнүндөгү отчету. Фрунзе ш., 27-декабрь 1973-ж.

КР БМА. Ф.1341. Т.1. К.2168. Б.1, 6-27.

Эмгекчилер депутаттарынын Фрунзе шаардык Советинин «Эмгекчилер депутаттарынын Фрунзе шаардык Советинин аткаруу комитетинин иши жөнүндөгү» 1973-жылдын 27-декабрындагы № 20 чечими.

КР БМА. Ф.1341. Т.1. К.2168. Б.159-163.

ХЭмгекчилер депутаттарынын Фрунзе шаардык Советинин аткаруу комитетинин төрагасы А.М. Масалиевге мүнөздөмө. Фрунзе ш., 19-февраль 1974-ж.

КР БМ КСДА. Ф.56. Т.296. К.626. Б.52.