Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев Фрунзе ш. Жеңиш аянтында Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлери. 9-май, 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-52614

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев Фрунзе ш. Жециш аянтында Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлери менен жолугушуу учурунда. 9-май, 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-52592

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев Социалисттик эмгектин эки жолку Баатыры Т.А. Акматовго Социалисттик эмгектин Баатырынын экинчи «Алтын Жылдыз» медалы тапшырылгандан кийинки учур. Фрунзе ш., июнь 1986-ж.

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиевдин (солдон 2-и) жана Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Төрагасы Т.Х. Кошоевдин (4-ү) Социалисттик Эмгектин эки жолку Баатыры Т.А. Акматовду Социалисттик Эмгектин Баатырынын экинчи «Алтын Жылдыз» медалы менен сыйланышын куттуктоо учуру. Фрунзе ш., июнь 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-54616

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев (төмөнкү катарда, солдон 3-ү), Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Төрагасы Т.Х. Кошоев (5-и), Кыргыз ССР Министрлер Советинин Төрагасы А.Ж. Жумагулов (6-ы) жана республиканын партактивдин өкүлдөрү Тоң районунун XXII- партсъезд атындагы колхоздун улук чабаны Социалисттик Эмгектин эки жолку Баатыры Т.А. Акматовго (4-ү) Социалисттик Эмгектин Баатырынын экинчи «Алтын Жылдыз» медалы тапшырылгандан кийинки учур. Фрунзе ш., июнь 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 1-29945

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиевдин жана Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Төрагасы Т.Х. Кошоевдин (солдо) КПСС БК секретары А.П. Бирюкованы «Манас» аэропортунда тосуп алуу учурунда. 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-52527

КПСС БК секретары А.П. Бирюкова жана Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев В.И. Лениндин эстелигине гүл коюуда. Артта (солдон оңго): Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Төрагасы Т.Х. Кошоев жана Кыргыз ССР Министрлер Советинин Төрагасы А.Д. Дуйшеев. Фрунзе ш., 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53577

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиевдин жана КПСС БК секретары А П. Бирюкованын (ортодо) Кант районундагы «Труд» колхозунун балдар бакчасында болгон учурунда. 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53454

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиевдин Кыргыз камвол-кездеме комбинатында болгон учуру. Фрунзе ш., 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-52537

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев XI- чакырылыштагы III Кыргыз ССР Жогорку Советинин сессиясында. Фрунзе ш., 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-52576