Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев (оңдо, 2-фон), Кыргыз ССР Министрлер Советинин Төрагасы А.Ж. Жумагулов (солдо, 2-и) Фрунзедеги Үйлөнүү-үлпөт үйүнүн алдында КПССтин Борбордук Комитетинин секретары А.П. Бирюкованын визити учурунда (төмөнкү оң жакта). 1987-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53944

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиевдин Фрунзедеги Үйлөнүү үлпөт үйүндө жаңы үйлөнгөндөрдү куттуктоо учуру. 1987-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53945

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев менен Финляндиянын Президенти М. Койвистонун Кыргызстан КП Борбордук Комитетинде болгон жолугушуусу. Фрунзе ш., 1987-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53976

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев менен Финляндиянын Президенти М. Койвистонун Кыргызстан КП Борбордук Комитетинде болгон жолугушуусу. Фрунзе ш., 1987-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53976

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев менен Финляндиянын Президенти М. Койвисто Фрунзе шаардык аткаруу комитетинин алдында, анын республикага келген взитинин учуру. 1987-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53974

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев (ортодо 1- катарда) жана Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Төрагасы Т.А. Акматов (солдон 2-и) республиканын обкомдорунун жана райкомдорунун катчылары менен. Фрунзе ш., 1987-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 21-4787

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев жана Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Төрагасы Т.А. Акматов документтер менен таанышуу учурунда. Фрунзе ш., 1987-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 21-4792

Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Төрагасы Т.А. Акматов, Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев, Кыргыз ССР Министрлер Советинин Төрагасы А.Ж. Жумагулов Жеңиш аянтындагы Өчпөс отко гүл коюу учурунда. Фрунзе ш., 1988-жылдын майы.

КР БМ КФФДА. Арх. № 1-30015

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев КПССтин XIX-Бүткүл союздук партиялык конференциясында сөз сүйлөөдө. Москва ш., 28 июнь-1 июль 1988 ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-55104

Кыргыз ССР Министрлер Советинин Төрагасы А.Ж. Жумагулов (солдо 4-ү), Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев (5-и), Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Төрагасы Т.А. Акматов (8-и) Бүткүл союздук XIX-партиялык конференциянын кыргыз делегаттарынын арасында. Москва ш., 28 июнь-1 июль 1988 ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-55106