Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиевдин Кыргыз ССР Жогорку Кеңешинин XII-чакырылышындагы I-сессиясында депутуттардын алдында сөз сүйлөөдө. Фрунзе ш., апрель 1990-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-57583

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев Кыргыз ССР Жогорку Кеңешинин XII-чакырылыштагы 1-сессиясында добуш берүү учурунда. Фрунзе ш., апрель 1990-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-57460

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев Фрунзе ш. борбордук «Ала-Тоо» аянтында Жеңиш парадында . Солдон 2-и Кыргыз ССР Министрлер Советинин Төрагасы А.Ж. Жумагулов. 1990-ж. майы.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-57456

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев КПССтин XXIII-съездинин делегаттарынын алдында сөз сүйлөөдө. Москва, июль 1990-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-57608

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев жана Молдавия КП БК биринчи секретары П.К. Лучинский КПССтин XXIII-съездинин президиумунда. Москва ш., июль 1990-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-57611

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев Кыргызстандын делегаттары менен КПССтин XXIII-съездинин жыйындарынын аралыгындагы тыныгуу учурунда. Москва ш., июль 1990-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-57609

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев КПССтин XXVIII-съездинин делегаттарынын арасында. Москва ш., июль 1990-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-57610

А.М. Масалиевдин Кыргыз ССР Жогорку Советинин Төрагалыгына шайланышы жөнүндөгү Кыргыз ССР Жогорку Советинин 1990-жылдын 10-апрелиндеги токтому.

КР БМА. Ф.1445. Т.17. К.2323. Б.151.