Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев Фрунзедеги политехникалык институттун окутуучулары жана студенттери менен болгон жолугушуусу учурунда. Фрунзе ш., 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53910

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев, Фрунзедеги политехникалык институттун профессору А.А. Акаев жана институттун ректору В.М. Журавлев институттун аудиторияларынын биринде аңгемелешүү учурунда. Фрунзе ш., 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 1-29294

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев Фрунзедеги политехникалык институттун профессордук-окутуучулар курамы менен болгон жолугушууда. Фрунзе ш., 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-52577

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев Фрунзедеги политехникалык институтта болгон учурунда. Фрунзе ш., 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53453

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев Фрунзедеги политехникалык институтта болгон учурунда, оң жакта институттун ректору В.М. Журавлев. Фрунзе ш., 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-52579

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев Фрунзедеги политехникалык институттун окутуучулары жана студенттери менен жолугушууда, оң жакта институттун ректору В.М. Журавлев. Фрунзе ш., 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53891

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев Фрунзедеги политехникалык институттун ашканасын көрүү учурда. Фрунзе ш., 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53890

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев Кыргызстан жазуучуларынын III- съездинде. Фрунзе ш., июнь 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-52607

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиев (солдо), Монголиянын Элдик-революциячыл партиясынын БК Генералдык секретары Ж. Батмунх (оңдо), республиканын Госпланынын төрагасы- Кыргыз ССР Министрлер Советинин Төрагасынын орун басары С.Б.Бегалиев (оңдо) Монгол Эл Республикасынын делегациясы менен Кыргыз ССРинин эл чарбасынын жетишкендиктеринин көргөзмөсүндө. Фрунзе, 1986-жыл

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-53859

Кыргызстан КП БК биринчи катчысы А.М. Масалиевдин республиканын партиялык жана өкмөттүк жетекчилеринин партиянын ветерандары менен жолугушуусу учурунда. Фрунзе ш., 1986-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-55186