Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев төкмө акын Токтогул Сатылгановдун 125 жылдыгына арналган Колонналар залында өтүп жаткан салтанаттуу кеченин трибунасында. Москва ш., 1989-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-56457

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев Аламүдүн тери бирикмесинин жамааты менен болгон жолугушууда. Аламүдүн а., Аламүдүн району, 1989-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-59449

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев Орто Азия жана Казакстан республикаларынын агроөнөржай комплексинин кызматкерлеринин регионалдык кеңешмесинин трибунасында. Фрунзе ш., 1989-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-56673

Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Төрагасы Т.А. Акматов жана Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев КПССтин БК Саясий бюросунун мүчөсү, КПССтин БК секретары Е.К. Лигачевду «Манас» аэропортунда тосуп алууда. Манас а., Сокулук району. 1989-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-56771

Орто Азия жана Казакстан республикаларынын агроөнөр жай комплексинин кызматкерлеринин регионалдык семинар-кеңешмесинин катышуучулары: КПССтин БК Саясий бюросунун мүчөсү, КПССтин БК секретары Е.К. Лигачев, Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев, Өзбекстан КП БК биринчи катчысы И.Г. Каримов (артта, солдон 1-и), Туркменистан КП БК биринчи секретары С.А. Ниязов (2-и), Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Төрагасы Т.А. Акматов (3-ү) В.И. Лениндин эстелигине гүл чамбар коюу учурунда. Фрунзе ш., 1989-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-56774

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев жана КПССтин БК Саясий бюросунун мүчөсү, КПССтин БК секретары Е.К. Лигачев Орто Азия жана Казакстан республикаларынын агроөнөр жай комплексинин кызматкерлеринин регионалдык семинар-кеңешмесинин жыйын залында. Фрунзе ш., 1989-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-59517

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев КПССтин Борбордук Комитетинин Саясий бюросунун мүчөсү КПССтин БК секретары Е.К. Лигачевду «Манас» аэропортунда узатуу учурунда. Манас, Сокулук району, 1989-ж

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-56783

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиев казак адабиятынын Кыргызстандагы Күндөрү учурунда казак делегациясынын мүчөлөрүн кабыл алууда. Фрунзе ш., 1989-ж.

КР БМ КФФДА. Арх. № 0-57451

А.М. Масалиевдин Кыргызстан Компартиясынын БК биринчи секретары жана бюро мүчөсү болуп шайланышы жөнүндөгү Кыргызстан КП БК 1990-ж. 15-июнундагы 1- Пленумунун токтому.

КР БМ КСДА. Ф.56. Т.296. К.626. Б.72.

Кыргызстан КП БК биринчи секретары А.М. Масалиевдин кадрлардын эсеби боюнча жеке баракчасы киргизилген кошумчалар. Июнь 1990-ж.

КР БМ КСДА. Ф.56. Т.296. К.626. Б.3-5об.